Egzekucja Komornicza z Minimalnego Wynagrodzenia za Pracę

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrasta poziom trudności egzekucji sądowej majątku dłużnika.  Roszczenia wierzycieli są coraz trudniejsze do zaspokojenia. Wysokość wyegzekwowanych kwot spadła z 3 miliardów w 2019 roku do dwóch miliardów w 2020 roku. Remedium na ten stan rzeczy może być zmiana kwoty wolnej od zajęcia, co poprawiłoby ściągalność zaległości wliczając zobowiązania na rzecz … Czytaj dalej Egzekucja Komornicza z Minimalnego Wynagrodzenia za Pracę